Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com
Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Vi har følgende målsetting:


Gjøre Bowenteknikken kjent i Norge
Fremme medlemmenes faglige utvikling og kompetanse.
Støtte medlemmenes informasjonsarbeid og markedsføring.
Formidle kontakt og utvikle nært samarbeid mellom medlemmer over hele Norge.

Foreningen er medlem av SMB (små og mellomstore bedrifter) og har også en god dialog med Sosial- og Helsedepartementet.

Helsedirektoratet har godkjent Bowen Norge som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Dette betyr at våre medlemmer nå kan melde seg inn i registerordningen for helsepersonell og andre utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene.

Bowen Norge har et nært samarbeid med Bowen Akademiet, som sørger for en kvalitetssikret utdannelse og oppdatering av medlemmene.